DENKS LILLA LJUSLÄRA

Medan vi utvecklade vårt Vinnaljus lärde vi oss samtidigt mycket om olika sorters ljus.

Många kunder frågar vilket ljus jag rekommenderar. Denna fråga är inte lätt att besvara. Därför har jag skrivit denna lilla ljuslära och hoppas med den kunna ge lite bakgrundsinformation till alla intresserade.

En Tumregel

Ljus av stearin är pudriga i konsistensen och har en isartad struktur. Paraffinvax är för det mesta mjukare och lik mjölk i färgen.

Fabian Denk

LJUS AV PARAFFIN

En slags oljeprodukt som påminner om paraffin användes i Egypten för tätning av båtar och för belysning och för att ge värme. Sedan 1700-talet tillverkas ljus av paraffin som framställs av olja. Så länge det finns olja finns det också paraffin.

Ljus av paraffin ger både ljus och värme. Det har ett högt energivärde med hög raffinationsgrad och om veken är riktigt anpassad förbränns ljuset fullkomligt doftneutralt och utan att sota.

LJUS AV STEARIN

Att fett från olika djurarter kan användas för att få ljus och värme har människan känt till mycket länge. Men först på 1700-talet lärde man sig tillverka ljus av stearin. I huvudsak använder man sig av samma process även idag med undantag att man är mycket mera noggrann med att rengöra stearinet nu för tiden.

Paraffin är 20% drygare än stearin men stearinet har den fördelen att den nästan aldrig droppar. Stearin av lite sämre kvalitet avger en härsken lukt när det antänds.

Tyvärr framställs en del stearin även av olja från palmer vilka ofta odlas på marker som tidigar varit regnskog.

LJUS AV BIVAX

Framställs av vaxkakan som biet lägger honungen i. Ljuset doftar vid förbränningen och lågan är rätt stor. Det beror på att bivaxet innehåller många lätt brännbara ämnen.

Veken behöver vara lite större för att klara transporten av vaxet upp till lågan. Bivaxljus är lätta och för det mesta inte så stabila i formen.

Mitt tips

Jag rekommenderar användning av paraffinljus. Skäm bort ditt Vinnaljus med bra vax och gläd dig över en sotfri och ren låga.

Fabian Denk

ORGINAL VAXPASTILLER FÖR PÅFYLLNING

Ett alternativ till ljusstumpar.
Vaxpastiller, förpackad i en tygpåse med en liten spade för portionering 2 kg eller 4 kg

Till beställning

VILKA LJUSSTUMPAR ÄR MEST LÄMPADE FÖR VINNALJUSET?

Här gäller: Är ljuset av dålig kvalitet brinner även Vinnaljuset sämre och med mer sotbildning. 
Man kan jämföra det lite grand med en bilmotor. Bra bränsle – bättre effekt. Bilen går bättre och behöver inte underhållas lika ofta.
Men till skillnad mot en bil går Vinnaljuset inte sönder även om man använder dåligt ljusmaterial men det kräver oftare rengöring och justering av veken.

reut vax

färgat förorenat vax

HUR SER JAG VILKET MATERIAL LJUSET BESTÅR AV?

Vanligtvis tillverkas ett ljus av god kvalitet av en blandning mellan stearin och paraffin. Paraffinet har bättre förbränningsförmåga men är inte lika stabilt i formen som stearinet och blir fortare mjukt. Stora dekorationsljus är mestadels framställda av stearin. Det ser man på den pudriga konsistensen. Ljuset behåller sin form även i starkt solljus.
Smältpunkten är mycket hög vilket inverkar negativt på förbränningsegenskaperna. Det brinner sämre och med mindre låga. Detsamma gäller för droppfria ljus och för altarljus.
De behöver kraftigare veke för att förbättra förbränningsegenskaperna.

FÄRGADE LJUS BRINNER SÄMRE

För att få en färgeffekt färgas ljuset med olika färgpigment. Ju mörkare ett ljus är desto sämre brinner det. Färgpigmentet försämrar även transporten av vaxet upp i bomullsveken.
Lågan blir mestadels liten och ljuset brinner dåligt.

VILKA LJUS REKOMENDERAS?

Det beror på vad ljuset ska användas till och på den personliga smaken. Om du vill att ljuset ska brinna med en klar och fin låga bör du välja ett paraffinljus. Ska ljuset vara mer för dekoration är stearinljuset det bästa. Man bör vara observant på var ljuset är tillverkat.
I många länder späds ljusmassan ut med oljor av sämre kvalitet och man blandar även in olika avfallsprodukter och ibland även hälsoskadliga ämnen. Det kan leda till att ljuset luktar illa och sotar mycket vid förbränningen.

FARLIGA ÄMNEN VID FÖRBRÄNNING?

Vid all förbränning kan farliga gaser bildas om det inte finns tillräckligt med syre. När ett ljus brinner och det saknas syre kan det bildas t.ex. koloxid. Detta gäller oavsett om ljuset är tillverkat av paraffin, stearin eller bivax.
I ett vanligt luftat rum bildas inga farliga gaser om inte ljuset är förorenat av främmande substanser. Det har hävdats att ett brinnande ljus av paraffin ger giftiga dioxiner, men det påståendet är felaktigt.
Dioxiner kan bara bildas av klor och klorid och dessa ämnen förekommer inte i paraffin och dessutom är lågan inte het nog för att dioxin ska bildas.