Merkenrecht

We willen er uitdrukkelijk op wijzen, dat het woord “Smeltvuur” in de EU als merk van DENK Keramische Werkstätten e. K., directeur/eigenaar dhr. Fabian Denk, Neershofer Straße 123 – 125, 96450 Coburg, staat geregistreerd. De bescherming van de merknaam “Smeltvuur” betreft onder andere kaarsen, be- en verlichtingsarmaturen en keramische producten.

Dat betekent dat u voor producten uit deze categorieën, die niet van DENK Keramische Werkstätten e. K. stammen, de naam “Smeltvuur” of een daarop lijkende naam (waarbij de mogelijkheid tot verwisseling bestaat) niet mag gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Denk Keramische Werkstätten e. K.

Een ongeoorloofd gebruik van de naam “Smeltvuur” is een schending van het merkenrecht, die door DENK Keramische Werkstätten e. K. niet wordt gedoogd. In verband hiermee wijzen we u er reeds op, dat elke schending van het merk “Smeltvuur” of een ander merk van DENK Keramische Werkstätten e.K. met een door u te betalen aanmaning wordt bestraft, en indien nodig met gerechtelijke stappen wordt vervolgd.

De auteursrechten en/of gebruiksrechten van de inhoud van deze website liggen bij DENK Keramische Werkstätten e. K. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag niets van deze website worden gekopieerd of gepubliceerd. Inbreuk op de auteurs- en/of gebruiksrechten wordt door DENK Keramische Werkstätten e. K gerechtelijk vervolgd.

 

DENK Keramische Werkstätten e.K.
Directeur/eigenaar: Fabian Denk
Neershofer Str. 123 – 125
D-96450 Coburg