Tillverkningen

Vi ger gärna en inblick i tillverkningen av Vinnaljus.

Som hantverksföretag sätter vi människan och det naturliga materialet keramik i centrum. Medvetet visar våra produkter spår av hantverk och keramikens skönhet.

Bakom varje produkt döljer sig våra medarbetares skicklighet och passion. Bra produkter är endast möjligt genom välutbildade och motiverade medarbetare. Vi arbetar endast med proffs, som vi själva har utbildat.