Ångerrätt

För enkel returhantering ombeds Köparen i förväg kontakta Säljaren per telefon +46(0)250332250 eller via e-post till info@denk-keramik.se.

För leverans till Tyskland och Österrike:
Säljaren skickar en returfraktsedel som kan användas för att skicka tillbaka varorna till Säljaren utan kostnad. En returfraktsedel är ingen garanti för att ångerrätten kan tillämpas.

Vid leverans till Nederländerna, Luxemburg, Belgien, Danmark, Tjeckien, Frankrike, Polen, Italien, Spanien, England, Irland, Finland, Sverige, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Grekland, Kroatien, Malta, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Ungern, Cypern, Ryssland, Ukraina, Vitryssland, Kazakstan och Georgien:
Vänligen skicka tillbaka varorna till Säljaren under åberopande av fri retur.

 

Information om utövandet av ångerrätten

Konsumenter har 30 dagars ångerrätt.

Ångerrätt 

Köparen har rätt att ångra köpet inom 30 dagar utan att ange några skäl.

Ångerfristen börjar löpa 30 dagar från att Köparen eller någon av Köparen angiven tredje part, dock ej transportföretaget fysiskt tar varan i sin besittning.

För att utöva ångerrätten måste Köparen kontakta Säljaren (DENK Keramische Werkstätten e.K. Fabian Denk, Neershofer Straße 123-125, DE-96450 Coburg, Tyskland, Telefon +46(0)250332250, Fax +49(0)9563-5133220, info@denk-keramik.se) t.ex. via ett brev avsänt per post, fax eller e-post för att informera Säljaren om beslutet att frånträda avtalet. Köparen kan använda den bifogade mallen, men Köparen måste inte använda den.

För att Köparen ska hinna utöva sin ångerrätt i tid räcker det med att Köparen sänder in sitt meddelande om att Köparen tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. 

Verkan av utövad ångerrätt

I händelse av att köpet hävs ersätter Säljaren Köparen alla kostnader inklusive porto (undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Köparen valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Säljaren erbjuder), senast inom fjorton dagar från det att Säljaren har mottagit meddelandet att köpet skall hävas. För denna återbetalning använder Säljaren samma betalningssätt som användes i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat är överenskommet. Skulle på grund av en sådan överenskommelse extra avgifter tillkomma vid återbetalning, kommer Säljaren att debitera Köparen dessa. Säljaren förbehåller sig rätten att vänta med ersättning till dess att varan mottagits eller bevis mottagits på att varan har skickats till Säljaren.

Köparen skall överlämna eller skicka tillbaka varan omgående, dock allra senast 14 dagar efter det att Säljaren mottagit meddeladet att köpet skall hävas. Tidsfristen är uppfylld om varan skickats i tid, dvs. inom 14 dagar.
 
Säljaren står för portokostnaden.

På det belopp som ska återbetalas har Säljaren rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Köparen har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 

Mall för ångerblankett

Om Köparen vill ångra köpet skall ett klart och tydligt meddelande skickas till följande adress:

An
DENK Keramische Werkstätten e.K. Fabian Denk
Neershofer Straße 123-125
DE-96450 Coburg
Tyskland
Fax +49(0)9563-513320,
E-Mail info@denk-keramik.se

Jag/vi (*)meddelar härmed att jag/vi (*)frånträder mitt/vårt (*)köpeavtal avseende följande varor (*)/tjänster (*)


Beställdes den (*) mottogs den (*)

Köparens namn (*)

Köparens adress (*)


Köparens underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper)


Datum
(*) Stryk det som inte är tillämpligt

 

Ladda ned blankett för hävning av köp/ ångerrätt
PDF-dokument

För att öppna PDF-dokumentet behövs Adobe Acrobat Reader, vilket kan laddas ner via följande länk.
http://get.adobe.com/de/reader/